NL FR EN


ITOS vzw staat voor “Interdisciplinair Team voor Ontwikkelingsproblemen en Studiebegeleiding”. We zijn een ervaren en enthousiast team dat opgericht werd om kinderen, jongeren en volwassenen met diverse moeilijkheden te ondersteunen.

Dit doen we via diagnostisch onderzoek, therapie, begeleiding en advies

binnen de verschillende disciplines (psychologen, logopedist, kinder-

en jeugdpsychiater, psychiater).

Er wordt multidisciplinair onderzoek uitgevoerd wanneer er een

vermoeden is van ontwikkelingsproblemen  (autismespectrumstoornis,

concentratiestoornis (AD(H)D), gedragsstoornis, Gilles de la Tourette,

NLD, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, hechtingsstoornis) of wanneer

er sprake is van emotionele problemen, faalangst,…

Door de nauwe samenwerking met  een kinder- en jeugdpsychiater en een psychiater

kan er na onderzoek een officiële diagnose van een ontwikkelingsstoornis

gesteld worden en worden de nodige attesten  in orde gebracht.


Een eerste overzicht van onze werking kunt u alvast vinden op deze website.


Klik hier voor meer info